0

პოლ ვალერი _ აზრები


გონება, სიბრძნე, ჭეშმარიტება და ა.შ. პოპულარული ღვთაებანი არიან, კონფორმიზმის კერპები საგნებთან თუ აზრებთან მათ მიმართებაში.
   არიან უფრო დაბალი რანგის ღვთაებანიც: მანერა, თავდაჭერილობა, გემოვნება და ა.შ.


იგავი
 
მაესტრო ტვინს, თხემის ქანდარაზე დაბუდრებულს, საკუთარ ნაოჭებში ეჭირა თავისი მისტერია...
გაგრძელება დამავიწყდა.
                                                   პოლ ვალერი
კომენტარები (0)