წესიერ ქვეყანაში სულით მდიდრები

წესიერ ქვეყანაში სულით მდიდრები არიან სწორედ მატერიალურადაც მდიდრები და არა პირიქით ... წესიერ ქვეყანაში! 
                        (-მერ'ფი-)
კომენტარები (0)