თუ დიდი ფული მოიპოვე

თუ დიდი ფული მოიპოვე, რადგან ფული ენერგიაცაა, დიდ ენერგიას სწორი მიმართულების მიცემა ჭირდება, თორემ მოშლის ჯებირებს! 
                 (-მერ'ფი-)
კომენტარები (0)