0 23

გზად დიდი თონეთისკენ


(დათია ბადალაშვილისას რომ მივდიოდით, „ვაჟაობაზე“)

ამირან არაბულს, ეთერ თათარაიძეს

გაღმა დიდგორია, -
სანატრელი,
დაგვდევს დამარცხების ანაწერად:
როცა აღარაფერს აღარ ელი,
უცებ ზეგარდმო რომ დაგაწყდება.

სულშიც დიდგორია, -
განაჩენით
ჩვენი ხელახალი დაბადება.
დავითის ხმალის ანასხლეტი
დამპყრობს დარჩენია ანათემად.

მეტი რაღა გითხრა, - 
დანარჩენი...
ქონდარს შეაგროვებ ხანდახანად,
თუმცა ეს გვირილა აქაც შვენის, 
ეთერს წამოვუღებ სანახავად...
კომენტარები (0)