0 39

ქარი წაიღებს...


ქარი წაიღებს, 
ქარი წაიღებს
ღიმილს, 
ცრემლების მშვენს...
ბევრიც ეცადო, -
რად? - ვერ გაიგებ, -
ქარი წაგიღებს, 
ქარი წაგიღებს, 
ქარი წაგიღებს 
შენც...

ქარი წაიღებს, 
ქარი წაიღებს
ნატვრას, 
ძველსა და მკვლელს.
ბევრიც ვეცადო, -
სად? - ვერ გავიგებ, -
ქარი წამიღებს, 
ქარი წამიღებს, 
ქარი წამიღებს 
მეც.

ქარი წაიღებს, 
ქარი წაიღებს
დარდების 
მბორგავ ზღვებს.
ბევრიც ეცადოთ,  -
რად? - ვერ გაიგებთ, -
სად?  - ვერ გაიგებთ, -
ქარი წაგიღებთ, 
ქარი წაგიღებთ, 
ქარი წაგიღებთ
თქვენც...
კომენტარები (0)