0

ზედ კი ვინ არ დადის..


შენი მზერა დღესაც ბარდნის...
ესაც ყოფნის დედამიწას,
რომ აალდეს ცეცხლად.
შენი მზერა დღესაც ბარდნის,
სისპეტაკის განცდით,
ფიფქი მიწას მოედება,
ზედ კი ვინ არ დადის.

                ნინო გოგოლაძე.
კომენტარები (0)