0 17

სინამდვილე


გამაგრებულ ნანავთობარ ბლანტ მალთაზე ფეხი შევდგი
გაფილტრულმა შავმა ქარმა დაუბერა ფილტვებისკენ
გამომწვარი ყინვამდეგი მიფარავდა შენაცივარს
და ავისხე, ქსოვილებად მატერია მე ავისხე...

…მიწისქვეშ რომ მეხრწნებოდა შეჩვეული სული
მე ვიგრძენი სინამდვილე...
არაკომფორტული.
კომენტარები (0)