0 41

ალვისფერი დრო


მე გამეცინა 
და გაყვლეფილი, აალებად
განწირული ვნება ჯერ მორცხვობს
მე გამეცინა 
ჰა! ჰა! სადღაც ალვისფერ წამებად
შენში ჩემზე ფიქრი ცოცხლობს.
კომენტარები (0)