0

ბათუმში თეთრი მოვიდა თოვლი


ბათუმში თეთრი მოვიდა თოვლი
შენი სულივით თეთრი და წმინდა,
ბათუმში თოვლი მოვიდა თეთრი 
ბათუმში თოვლი?-არავის სწინდა.

ბათუმში თეთრი მოვიდა თოვლი,

შენი სულივით თეთრი და წმინდა

ბათუმში თოვლი მოსულა თეთრი

ბათუმში თოვლი მოსულა,ლინდა!
კომენტარები (0)