0

მიფიქრე


მიფიქრე

თოვლია,
ხეებს კი ფოთლები დასცვივდა,
ქარია,
უღონო წარსულით ნაშენი,
ნისლია,
სიჩუმე ლამაზად მწავიმს და
მრცხვენია,
ამდენი სევდა და ნაღველი.

ძნელია
ცხოვრება უთქმელი ნამღერით,
ვიწვნიე,
მრავალი ცოდვა და კაენი,
დრო მიდის,
დრო არის ჭრელი და რამდენი
კაცია,
ლაქლაქით, ტყუილით ნაშენი.

ცრემლია
ობოლი ტანჯული ბავშვების,
სისხლია,
ლამაზი სხეულით ნაკვები,
ვაზრობ
და გავყმუვლებ სინდისის დაცემას,
დაცემის
ცნობაში იმჩნევა სახელი.

გაცივდა
სიკეთე ბრმა გულთა სარკმელში,
განივთდა 
გულიდან სხივები რამდენი,
გაექცა
კალაპოტს მდინარე გზაკვეთში,
ადიდდა 
გრძნობები, ცრემლებად ნადენი.

გრძნობაა,
წვიმაში თამაშობს ქალ-ვაჟი,
დიდია,
სიყვარულს არა აქვს საზღვარი,
დამშვიდდით,
ეფერეთ, იგრძენით ლაჟვარდი,
იგრძენით
ერთ სულის ღვთიური რადარი.

მიხმე
და გიპოვი, გიპოვი დაკარგულს,
მომენდე,
ავავსოთ დაცლილი თასები,
სიყვარულს
არ უნდა სახელი, დანახულს,
მიფიქრე,
სიკვდილთან სანამდე წავედი.
კომენტარები (0)