0

ვხედავ საწუთროს


ვხედავ საწუთროს შემოძარცვულს, უხმოდ დავტირი,
იმედს, მონატრულს, უიმედო ძალას აცლიდა,
ალმოდებული, გამაძღარი ბინდის ნახირი
მიერეკება წუთისოფელს მიწის კალთიდან.
კომენტარები (0)