0

ეს სამშობლო ჩვენია


ეს სამშობლო ჩვენია 
სადაც ფეხი ავიდგით 
წუთისოფლის წიაღში 
ფესვები ღრმად გავიდგით 
მას ვენუკვით შვილები 
სადაც დავიზარდენით 
სამშობლოსთვის გარჯაცა 
აღარ დავიზარენით
ეს სამშობლო ჩვენია 
მშვენიერი ბაღჩები 
მრავალდოვლათიანი 
აბრეშუმის ფარჩები
ლამაზია ქვეყანა 
ეს მდინარე მტკვარია 
აქ სამოთხის ბაღია 
ესეც სანუკვარია 
ჩვენი მიწაც აქ არის 
ეს მინდორიც ჩვენია 
ამ მხარეზე უტკბესი 
სხვა რაღა დაგვრჩენია 
მისთვის ვცოცხლობთ, მოვკვდებით 
ჩვენი გულიც მისია 
ეს სამშობლო ჩვენია 
ჩვენი განა სხვისია 
ღალატისთვის მოსული 
ჩვენი მიწის მტერია 
ჩვენი მოამაგენი 
ჩვენი მოძმე ერია 
სამშობლოზე ლამაზი 
ჩვენთვის არაფერია 
სილამაზით ზღაპრული 
ცისარტყელას ფერია
კომენტარები (0)