0

ქართველო ხელი ხმალს იკარ


ქართველო ხელი ხმალს იკარ 
წინ მიეგებე მტერსაო 
მომხვდურთ უგებე ფარიო 
წინ უძეხ ერსა,ბერსაო 
მეც გამოგყვები მღიმარი 
ვაჟკაცობითა შენსაო 
სიკვდილი საჩინოდ მიჩანს 
რაღას შევწირავ მეტსაო 
შენსა შემყურეს მეჩქარის 
გული ალალად ქცეული 
მტერს შევეგებვი თავითა 
რაგინდ არ ვიყო სნეული 
არ დავნებდები არასდროს 
როდემდის მიძგერს გულიო 
სათქმელად მაინც დამრჩება 
ყოველ მიწა-გოჯს ვუვლიო 
ჩვენ არ ვიქნებით მომავლის 
სხვა მოვა დასაცავადო 
ფეხს არ უკუვიქმთ ჩვენითა 
უკუნისამდე ვდგავართო 
ვეღარ გაგვიტეხს ერთობას 
ვერც მოღალატე,უპირო 
ქართველად მას ვინ იტყვისო 
ქართველს სული გვაქვს უბიწო 
დაუღალავო სამშობლო 
ღვთისმშობლისა ხარ წილხვედრი 
ბრძოლით,ყიჟინით,გრიალით 
გამარჯვებამდე მიხვედი
კომენტარები (0)