0

თავისუფლება


თავისუფლება
ჩვენი ვალია,
უქმად ყოფნისთვის
დროს არ სცალია.
თავისუფლებით
ფეთქავს ეს გული,
სიკეთის ძალით
არის შემკული.
ჩვენ დავიბადეთ
ერთი უფლებით,
რომ გავიხაროთ
თავისუფლებით.
2011
კომენტარები (0)