0

მესმის ხეთა შრიალი


მესმის ხეთა შრიალი
და ჩუხჩუხი მტკვარისა,
მოჩანს ნათელს როგორ ჰფენს
მკრთალი შუქი მთვარისა.
უცებ ქარმა დაჰბერა
და შეირხა ტოტები,
ჩიტმა იწყო გალობა
და გამოსცა ნოტები.
ქარიც ჩადგა მქროლავი
მზემან სტყორცნა სხივები,
და ქუჩები განათდა
ვით ბრჭყვიალა მძივები.
2011
კომენტარები (0)