0

მოვარდნილო მთიდან წყარო


მოვარდნილო
მთიდან წყარო
რა ლამაზი
რამე ხარო.
ირგვლივ გშვენის
ია-ვარდი,
ახლოს ნუკრი
დახტის მარდი.
შენი ხილვა
ცდუნებაა,
საოცარი
ბუნებაა.
რა ლამაზი
ადგილია,
შენი ცქერა
ადვილია.
სილამაზით
შენ გაქვს წილი,
რომ ბუნების
ხარ ნაწილი.
2011
კომენტარები (0)