0

ვიკრიბებით სუყველა


ვიკრიბებით სუყველა
ლექსს გვიამბობს მგოსანი
აგე გახე იმ ჭალებს
ჰყვავის ია,სოსანი
ჩვენ გვეახლა მგოსანი
რომ გვიამბოს ზღაპარი
იქეთ ნაძვი შრიალებს
აქეთ მუხა-ჭადარი
კომენტარები (0)