თუ ფიქრობთ..

თუ ფიქრობთ,
ნასვამს
ფეხი დამიცდა,
ან სახელისთვის
ასე დამჭირდა.
ცდებით.
უბრალოდ
ერთი წამიც და...
სავსე მთვარეში
ღია ფანჯრიდან...