რამხელა დრო გასულა

რამხელა დრო გასულა - 
სანამ მე შემოდგომა 
გაგილექსე, 
ზამთრიდან, ლეთარგიულ, 
მოსული კოშმარივით 
აიტუზა 
ფანჯრებთან, 
ალვებიდან 
რაფაზე ჩამოთოვლილ 
ყვავილებზე, 
უმძიმეს ალერგიით 
სნეული გაზაფხულის 
ჰაბიტუსი. 
რამხელა დრო გასულა - 
ვაგროვებ დღეებს, როგორც 
რელიკვიებს 
(ღამეთა ადენომას 
მისტიკის გარეშეაც 
ვერეოდი) 
და თითქმის სულერთია, 
რომ ჩემთვის 
უშენობას 
"წლები" ჰქვია, 
შენთვის კი – რამდენიმე 
მარტივი სინტაქსური 
პერიოდი. 
რამხელა დრო გასულა...