მომეშვით

ღამე და ლექსია
ჩემი დემონები ,
მე მათ ვემონები ,

სხვა არ მწამს არარა !
სიცოცხლე სექსია ,

ცხოვრება - ორგია ,
ბოლოს კი მორგია ,

კუბო და სამარე .

არ ვცნობ არც ჯოჯოხეთს
და არცა სამოთხეს ,
თუ სული ამომხდა

ცრემლების მორევში .

არ მწამს არც მოძღვრების
და არც შამანების ,
თავი დამანებეთ ,

მომეშვით ,მო - მე - შვით !