ო, შენ კარგი ხარ ..

ო, შენ კარგი ხარ, როგორც აპრილი,
როგორც უკუნში მთვარის დანახვა,
დიახ, კარგი ხარ,
მაგრამ ნაპრალი
გვთიშავს და, მზექალ, ჩემი არა ხარ.
ამ აღსარებას არც მსურს ისმენდე,
შენ კი რას გიშლის სხვათა ვარამი.
უცნაური ვარ:
მხოლოდ ის მინდა-
რაც საჩემო და ჩემი არ არი.