არხოტის მთებს

მე თქვენს უმკაცრეს ქარიშხალებს ვეტრფიალები,
თქვენს მიუწდომელ კლდის ქიმებზე მიყვარს ოცნება,
მოაქვთ გრიგალებს ნამქერების თეთრი ალაფი,
მე თქვენს უმკაცრეს ქარიშხალებს ვეტრფიალები;
გმოსავთ ნისლები ელვამეხის ეტლიანები, –
თქვენს ქარაფებში ვაჟას ლანდი მესაოცრება;
მე თქვენს უმკაცრეს ქარიშხალებს ვეტრფიალები,
თქვენს მიუწდომელ კლდის ქიმებზე მიყვარს ოცნება.