ხევსურ ჩამოდის ლიქოკით ..

ხევსურ ჩამოდის ლიქოკით;
მოყმენი ფრანგულს უქებენ...
რამდენი რამე იყო ყე
კარგი და ჩემი ურგები!

შემოდგომაა გარშემო:
ქალიშვილს უჩანს მუხლები...
რამდენიმე რამე არსებობს
კარგი და ჩემი ურგები!

მერცხლები ძალას იკრებენ:
გაფრინდებიან უკლებლივ...
რამდენი რამე იქნება
კარგი და ჩემი ურგები!