მიწა რომელსაც ვერ მომაყრი ..

მიწა რომელსაც ვერ მომაყრი,
წყალი რომლითაც ვერ წამიღებ,
დიდება რამაც ვერასოდეს 
წამართვა თავი და დანარჩენი 
რაც შენ გიძღვენი 
გიცავდეს შვილო,
გიცავდეს ქართაგან, 
ისართა შხამისგან,
ქვეყნისგან რომელიც
იმ ქვეყნის არაა
რომელზეც დავდივართ,
წუთისგან, ხიბლისგან,
უშიშრად ყოფნისგან,
მე მინდა მოხვიდე წლებს მერე
მართალი, შეგხედო, მომინდეს
მე შენი შეხედვა, 
თქვა კაცმა რომელიც
მეკუთვნის ან პაპად 
ან კიდევ პოეტად.