გადმოწერა: PDF

ოთარ ჭილაძე - ფოტო

მწერალი, პროზაიკოსი, პოეტი, დრამატურგი

ახლა დღეა გრძელი ..

ახლა დღეა გრძელი
და ძნელია ლოდინი
ზღვის ნაპირი ცხელი
მთენთავს როგორც ლოგინი

მდუმარე ვარ ისე
თითქოს წარღვნას გადავრჩი
და ტკაცუნობს სიცხე
გარინდებულ ბალახში.