ფრიდონ ხალვაში - ფოტო

ფრიდონ ხალვაში

პოეტი, პროზაიკოსი

ადგილთ სახელებს

თამთასა და სალომეს ადგილთ სახელებს ასე ტკბილს, ქართულს,
გეგელიძეებს ჩემსას რომ შვენის,
უცქერ თუ უსმენ, გგონია ამ დროს
კითხულობ გაშლილ წიგნს `დედაენის~.
ბერთვენახს, საყდარს, ნაბაკევს, გვანცას,
ნამინდვრევს, ჭერულს, ჭანჭახს და გობას,
ამ მთა-გორების სახელებს, რაც გვაქვს,
ჩემი ცხოვრების ამბავი მოაქვს.
ვინ ჭუჭკა წყარო სათიბეს, ლიეს,
მარანთს, წილობანს ვინ თესავს იებს?
ან სოკო-ჭადობს, წეროსწვივს, მარქვალს
ეს სახელები ნეტა ვინ არქვა?
გორა და ხევა?.. მადლი მას, ძველად
ვინც ისტორია ამ მთებზე წერა.