ფრიდონ ხალვაში - ფოტო

ფრიდონ ხალვაში

პოეტი, პროზაიკოსი

ავმა ბაცილამ..

ავმა ბაცილამ, _
კუთხურობამ
ბევრჯერ გვაწბილა.
თუ თვის ერობას
თვით ემტერე
რაღა კაცი ხარ?