ფრიდონ ხალვაში - ფოტო

ფრიდონ ხალვაში

პოეტი, პროზაიკოსი

ალბათ ათასი წელიწადი..

ალბათ ათასი წელიწადი
ზღვა ამ კენჭს თლიდა
და ზღვა თავის თავს ქვაზე ტვიფრავდა,
რომ დაეხატა ზედ, რაც შენ გინდა,
რაც შენ გიყვარდა.
გუშინ ეს კენჭი ზღვამ მე მაჩუქა
და მეც შიგ ჩავდე ფიქრი და გული,
წაიღე, კარგო, შენ გვერდით იყოს _
ჩემი ოცნება გაქვავებული.