ფრიდონ ხალვაში - ფოტო

ფრიდონ ხალვაში

პოეტი, პროზაიკოსი

ანთიმოზ ივერიელი

_ დიდი რუმინელი?
_ დიდი ქართველი?
_ დიდი კაცი!
სიტყვა _ ულეველი,
აზრი _ მმართველი,
მადლი, ღვაწლი.
დღეს მე შენ გიცქერ,
ანთიმოზ, `ანტიმ~
(შინაურულად იქნებ _ ანდრია),
დღეს გამისხივე მე გულის სანთლით
საწუთისოფლოს რაც მინატრია.
აი, შენ გიცქერ,
ამ ტაძრის კედელს
ამაღლებს შენი შუბლის ნათელი,
რუმინელისთვის მისი ხარ, _ წმიდა,
ჩემთვის ჩემი ხარ, _ ბრძენი ქართველი.