ფრიდონ ხალვაში - ფოტო

ფრიდონ ხალვაში

პოეტი, პროზაიკოსი

არავინ აღარ დაიღუპება

არავინ აღარ დაიღუპება,
გაუქმებულა ყველა სიკვდილი,
თავისუფლებას თავისუფლება
გამოუწვდია ჩემკენ ხიდივით.
ბაღიდან ბაღებს ჩამოუვლიათ,
ქუჩებში ვარდი ურიგებიათ,
სხვების ტკივილებს სხვები უვლიან,
მტრები ერთმანეთს ურიგდებიან.