ფრიდონ ხალვაში - ფოტო

ფრიდონ ხალვაში

პოეტი, პროზაიკოსი

აფხაზეთის ომი

იტყვიან:
რად ჰქნეს ომი ისეთი,
არავინ იცის ამის მიზეზი,
ვინ არ იჯავრა, ვინ არ ინანა,
რაც რამედ ღირდა,
დარჩა იავარ
და სიძულვილის ულევი ღელვა.
გამარჯვებული არავინაა!
დამარცხებული? _ კი,
არის, _
ყველა.
30.VII