ფრიდონ ხალვაში - ფოტო

ფრიდონ ხალვაში

პოეტი, პროზაიკოსი

ბაზართან ება ბოჩოლა..

ბაზართან ება ბოჩოლა,
წვიმდა, ბოჩოლას სციოდა,
გეგონებოდა ტიროდა,
წვეთები ისე დიოდა.

თვალებით დედას ეძებდა,
მგონი, რაღაცა სტკიოდა,
პატრონი ფოთოლს აწვდიდა,
არ ჭამდა, თუმცა შიოდა.

_ ხორცი ჩვილი აქვს, ცვრიანი,
ბაზართან კაცი ყვიროდა,
ბაზართან ება ბოჩოლა,
ბოჩოლა ჩუმად ჩიოდა.