ფრიდონ ხალვაში - ფოტო

ფრიდონ ხალვაში

პოეტი, პროზაიკოსი

ბალახი _ მწყერიფეხა

ბალახი _ მწყერიფეხა,
სოკო _ წეროსწვივი,
დამჟღნარი დათვამსხალა
და წყარო ლოდიძირის.
თხილი და ველური ზღმარტლი,
ყურძენი _ ჯინიში ტყეში,
გზაბაწარს მამა მოსდევს
მხარზე გადებული შეშით.