ჩემი მშვილდისარი ..

ჩემი მშვილდისარი
შენი შინდის არი.
უნდა გამოვთალო
კიდევ შვიდიცალი.
შენთვის ჩითის კაბაც
მინდა შინდისფერი _
თვალ ამოქარგული
ჭრელი ჩიტის ფრენით.

წყარო: litklubi.ge