როგორ მომენატრა ..

როგორ მომენატრა, როგორ,
ლექსის ძველებურად წერა,
ჯვარედინი რითმა - გოგო,
მერე თვალები და მზერა.
როგორ მომენატრა ძველი
უჯრა, წერილების კითხვა,
ჯვარედინი რითმა - სველი
ქუჩა, მიყვარხარო მითხრა..
როგორ მომანატრა რიდმა,
უშენობით ყოფნამ მორცხვმა
ისევ ჯვარედინი რითმა, 
ისევ ჯვარედინი კოცნა.