იღება თოვლის საკანი..

იღება თოვლის საკანი,
ისევ წყალობით ღმერთის
და ჰა, აპრილის აკვარელს
ცვლის საღებავი ზეთის,
ზაფხული დარდის ნაკვალევს
ამსგავსებს მრავალწერტილს...

ისე თავდება ცხოვრება,
ვერ მოიცალე ჩემთვის...