თამაზ ჭილაძე - ფოტო

თამაზ ჭილაძე - ლექსები, პოემები 34