პორტში..

პორტში შემოდის დაღლილი გემი,
ისე ნელა და ისე წვალებით,
თითქოს წერილი მოჰქონდეს შენი,
მაცნე იმედის გარდაცვალების...