Рое дарсалиа

Skolis moswavle

ცისფერთვალება

,,შენი თვალები მაგონებენ
ცას,
შენი ღიმილი მზის ამოსვლას
გავს,
შენი თვალები ცის ფერია,
შენ თვითონ გავხარ ცას,
შენი სამყარო სულ სხვა ფერია,
შენ არ გავხარ სხვას...!"