0 43

შენთან შეხვედრის ოცნებამ დამწვა


შენზე ვფიქრობ და შენსკენ მოვილტვი,
არ მავიწყდება ის დრო წასული,
მომაგონდება მთვარიან ღამეს,
შენთან ხვევნა და კოცნა ფარული.

ჩემთან იყავი წყნარად და მშვიდად
და სიყვარულში მეფიცებოდი,
არ გამივლია არასდროს ფიქრად,
თუ ასე მალე გამცილდებოდი.

შენთან შეხვედრის ოცნებამ დამწვა,
შენსკენ გახედვის არ მეშინია,
შენ ნუ გგონია მე დამავიწყდი,
მე შენი სითბო კვლავ შემრჩენია.

მე უშენობას ვერ ავიტან ყოფილა ძნელი,
უშენოდ მზესაც გაუჭირდება ქვეყნად ნათება,
ქვა ხომ არა ვარ,შემიბრალე ადამიანი,
სანამდის მწარეს,კიდევ მწარე დაემატება.
კომენტარები (0)