თეონა ყოლბაია - ფანტაზიორი

თეონა ყოლბაია - ფოტო დაბადებული 1994წლის 10ივნისს,ქ.ქუთაისი შემოქმედებითად აქტიური პოეზიაში,პროზასა და ნოველებში.....