თეოფილე - ფანტაზიორი

დაბადებული 1994წლის 10ივნისს,ქ.ქუთაისი შემოქმედებითად აქტიური პოეზიაში,პროზასა და ნოველებში.....