მისთანა ვერ ვნახე


აი - შარავანდედი რომ აქვს თავს ზემოთ,
შერბეთი არ მცოდნე მწყურვალის საბედოთ,
თვალები რომ აქვს მაღალ ღვთის მზითვებად...
რის თქმა მინდა - არ იწერება სიტყვებად.
მწყაზარი არი, ბავშვობისა ზღაპარი,
ბადრი, მისთანა ვერ ვნახე, ვერც მაგვარი.
0 კომენტარი

© POETRY.GE 2013 - 2024

@ კონტაქტი