ნემრუდი მიყვარდა


ნისანის ნაადრი ნაყოფი გახლავარ, თუ მიცანი?
ინსანის ავდარში სამყოფი, აჰა შენი ნიშანი!
გიგზავნი ნაფრეწი სამყოფი, შენზა მუდამ ტურფანი,
ცისკარი შენზა, შენზა კიაფი, შენის შორ წყლიანი:
ნამაზის ნაცვეთი სიტყვა ხარ, მაინც ხარ ნემრუდი,
ნელთბილი არშიყით ვარ ენვერდი, სადღაა ბინდბუნდი,
ენდიდი გამიხდი, ვის ახსოვს, ალაჰისგანაც ვბრუნდი!
ემედენი დაგიწერე, ვახტიც არ მაქვს, ისევ ვვდუმდი...
0 კომენტარი

© POETRY.GE 2013 - 2024

@ კონტაქტი