ალექსანდრე გავაკეთაშვილი - ლექსები, პოემები 35

1629