ალექსანდრე გავაკეთაშვილი - ლექსები, პოემები 27

1347