ალექსანდრე გავაკეთაშვილი - ლექსები, პოემები 33

1518