0

წავალ, სამშობლო ...


წავალ, სამშობლო გადმიკოცნე,
ეს ერთი თასიც ვარ ალავერდი,
ისე ტკბილი ხარ, როგორც სიცოცხლე
და ისე ნაზი, როგორც ხავერდი.

წავალ, ეს მიწა გადამაყარე,
ეს ერთიც კიდევ ვარ ალავერდი,
ისე წმინდა ხარ, როგორც აკვანი
და ისე ნედლი, როგორც ალავერდი.

აღუვსებელით წავალ ფიალით,
წავალ, სამშობლო გადამიკოცნე...
გულმოღებული შენ ხარ ტრფიალი,
ხარ ისე ტკბილი, როგორც სიცოცხლე...
კომენტარები (0)