0 4

სენტიმენტებს


დაუსწრებლად გამოგიტანს 
განაჩენს და
დაუნდობლად სასიკვდილოდ გაგიმეტებს.
შეიძლება მოგეფეროს, 
თუმცა მაინც
კონვეერი ვერ აიტანს 
სენტიმენტებს.

როგორც მორიგ გამოსაცდელ 
მოხუც ვირთხას,
ჩაგიტარებს სულ ახალ 
ექსპერიმენტებს.
შეიძლება ჩაგეხუტოს,
თუმცა მაინც
კონვეერი ვერ აიტანს 
სენტიმენტებს.
კომენტარები (0)