0 6

დერუსიფიკაცია


დროა, რუსებს მოვუწყოთ:
მიწის კონფისკაცია,
დენაციფიკაცია.
დერუსიფიკაცია.

#არარუსეთს #არარუსს #არარუსულს
#სიკვდილიმტრებს #დაადუმერუსეთუმე
კომენტარები (0)