0 8

დიდება გმირებს!


წინააღმდეგობით 
გაკვირვებულნი
სალდაფონები 
აღებენ პირებს.
ჩვენი ბიჭები 
ჩვენთვის დაეცნენ,
სიკვდილი მტრებს და 
დიდება გმირებს!!! 🖤

#დიდებაუკრაინას 🇺🇦
#გმირებსდიდება 🇬🇪
#დიდებანაციას 🇺🇦
#სიკვდილიმტრებს 🇬🇪
კომენტარები (0)