0 15

დაგმე ფემიციდი!


არ ჩატეხო ხიდი,
დაგმე ფემიციდი!
სქროლე ნიუზფიდი,
დაგმე ფემიციდი!
არ შეავსო მჭიდი,
დაგმე ფემიციდი!
მკვლელს არ მისცე ლიდი,
დაგმე ფემიციდი!
არ გამოვა რიდი,
დაგმე ფემიციდი!
იყოს შენი ქრიდი,
დაგმე ფემიციდი!
დაისაჯოს ფლიდი,
დაგმე ფემიციდი!
ნუ აყოვნებ, მიდი,
დაგმე ფემიციდი!

#დაგმეფემიციდი 
#დაისაჯონმოძალადეები
კომენტარები (0)