ანა მამაიაშვილი

ანა მამაიაშვილი - ფოტო მე არაფერი არ ვიცი შენზე. წვიმს. ამინდი უფრო ნისლი უხდება. კატის ბეწვივით ეკრობა ფილტვებს_ წარსული, აწმყოს, თუ არ გჭირდება, დატოვე ჩემთან ყველა სურვილი, შენი ტკივილის მოსარჯულებლად.